Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
Number 1, Januar, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Marko LAZOVIĆ
Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

 

 

MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA
U POPULACIJI GRADA NIŠA

 

Marko LAZOVIĆ, Velizar STANTŠIĆ, Jozef GLASNOVTĆ, Zoran PERTŠIĆ, Mirko BURAZOR, Živorad ĐORDEVIĆ, Zoja ĆIROVIĆ, Milan PAVLOVIĆ, Svetlana APOSTOLOVIĆ i Lazar TODOROVIĆ


Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu


Cilj ovog rada je da sa epidemiološkog aspekta prikaže i analizira kretanje stope incidence hospitalno lečenih bolesnika od akutnog infarkta miokarda (AIM) u Koronarnoj jedinici Kardiološke klinike u Nišu. Stope incidence obolelih od AIM, u odnosu na pol i uzrast, izračunate su prema popisu stanovništva grada Niša iz 1971., 1981. i 1991.godine, starijeg od 30 godina. U periodu 1974-1994. godine hospitalizovano je i lečeno 2.697 bolesnika od AIM (muškaraca 1.974 i žena 723). Prosečna godišnja stopa incidence, oba pola, iznosila je 135,77 obolelih na 100.000 stanovnika grada Niša, iznad 30 godina starosti. U posmatranom periodu zabeležen je permanentan trend rasta stope obolevanja od AIM i pored izvesnih varijacija. Za period 1974-1983. godine, prosečna godišnja stopa incidence iznosila je 111, a za period 1984-1994. godine dostiže 158 obolelih na 100.000 stanovnika. Lineami trend ukazuje (yt=6,21 x-28,43), da ako ne dođe do promene u riziko faktorima, i dalje može da se očekuje povećanje broja obolelih. Tako u 2000. godini, broj obolelih bi iznosio 228, a stopa incidence 240 na 100.000 stanovnika. Prosečna godišnja stopa za muškarce iznosila je 206,8, a za žene 69,9 obolelih na 100.000 stanovnika. Tipičan apsolutni odnos muškaraca i žena je 3:1. Linearni trend pokazuje da u 2000. godini, stopa kod muškaraca može da bude 301,3 (yt=206,78+5,91x), a kod žena 105,6 (yt=-69,8+2,33x) na 100.000 stanovnika. Visina stope obolevanja od AIM prema uzrastu pokazala je potpunu i direktnu korelaciju sa dobnim grupama populacije. Najveću stopu pokazale su dobne grupe preko 70 godina starosti od 429,87 na 100.000 stanovnika. Standardizovane stope incidence na evropsko stanovništvo, u celokupnoj posmatranoj populaciji kretale su se od 148,56 u 1974., preko 194,29 u 1991. do 232,15 u 1993. godini, a prosečna godišnja stopa 184,21 na 100.000 stanovnika iznad 30 godina. Kako su stope incidence računate samo na osnovu broja hospitalizovanih u Kardiološkoj klinici, a nisu uzeti u obzir umrli kod kuće i u transportu, kao i hospitalizovani u drugim ustanovama, dobijene stope su uvećane za 40% da bi se dobio pravi uvid u epidemiološku učestalost AIM na ovom području. Tako, prosečna godišnja stopa u matičnoj populaciji bi iznosila 190,0 a stan dardizovana na evropsko stanovništvo 257,8 na 100.000 stanovnika. Prosečna starost muškaraca iznosila je 57,9+10,6 godina, a žena 63,669,9 godina, i razlika od 6,15 godina je statistički značajna zanivo p<0,001.

 

Ključne reči: stope incidence, akutni infarkt miokarda, trend rasta