Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
Number 1, Januar, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Miloš Filipović
Zavod za plućne bolesti
18000 Niš

 

 

 

ULOGA VIRUSNIH RESPTRATORNIH INFEKCIJA U PATOGENEZI ASTMATIČNIH EGZACERBACIJA


Miloš FILIPOVIĆ1, Boiis ĐINDIĆ2, Svetlana PLJASKIĆ-KAMENOV3 i Olivera DUNJIĆ2


1Zavod za plućne bolesti,
2Institut za patolosku fiziologiju Medicinskog fakulteta
 
3Dom zdravlja u Nišu


Virusne infekcije disajnih puteva predstavljaju značajan uzročnik nastanka simptoma sviranja u grudima (wheezing) u bolesnika svih dobnih grupa. U bolesnika sa astmom, virusne respiratorne infekcije su glavni uzročnici astmatičnih egzacerbacija. U 80-85 % školske dece i 50 % odraslih astmatičara, egzacerbacije su izazvane respiratornom virusnom infekcijom, pri čemu je najčešći uzročnik rinovirus. Smatra se da u patogenezi virusom izazvanih astmatičnih egzacerbacija učestvuju sledeći mehanizmi: oštećenje epitela, pojačanje inflamacije u disajnim putevima, poremećaj geometrije malih disajnih puteva, poremećaj nervnih kontrolnih mehanizama i poremećaj regulacije sinteze IgE.


Ključne reči: astmatične egzacerbacije, virusne respiratorne infekcije, patogeneza