Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
Number 1, Januar, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Predrag Miljković
 Dečija interna klinika Kliničkog centra
 18000 Niš

 

 

 

ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE BUBREZNOG KORTEKSA KOD ZDRAVE NOVORODENČADI
 

Predrag MILJKOVIĆ, Emilija GOLUBOVIĆ, Saša ŽIVIĆ, Rade ČUKURANOVIĆ, Natalija STEFANOVIĆ i Zorica LUKIĆ*

 

Dečija interna klinika Kliničkog centra i Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu, i
*Zdravstveni centar "Aleksinac" u Aleksincu


Ispitivanje parenhima bubrega ultrazvukom podrazumeva identifikaciju korteksa, medule i arkuatnih krvnih sudova. Bubrežni korteks je normalno manje ehogen od parenhima slezine i jetre, kod normalne novorođenčadi i odojčadi on može biti i izoehogen sa parenhimom jetre, a kod prematurusa i novorođenčadi sa malom porođajnom masom čak i ehogeniji od parenhima jetre. Kod parenhimskih bolesti bubrega dece korteks postaje ehogeniji od parenhima jetre ili izoehogen sa njim. Cilj rada je bio da se ispita ehogenost bubrežnog korteksa kod zdrave novorođenčadi različitog uzrasta i telesne mase. Istraživanjem je obuhvaćeno 49 zdrave novorođenčadi, sa normalnim nalazom urina i normalnim azotnim produktima u serumu, uzrasta od 1-27 dana, telesne mase od 1900-4950 g. Korišćena je Real-time ultrazvučna tehnika, prilagođena novorođenačkom uzrastu. Ustanovljeno je da je bubrežni korteks većine zdrave novorođenčadi, rođene u terminu sa malom porođajnom masom i prematurusa, bio izoehogen sa parenhimom jetre ili ehogeniji od njega. Kod novorođenčadi porođajne mase preko 3000 g, a naročito preko 4000 g, bubrežni korteks je najčešće bio hipoehogeniji od parenhima jetre.

 

Ključne reči: bubreg, korteks, ultrazvuk, novorođenčad