Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
Number 1, Januar, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Slavimir Veljkovic
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta
18000 Niš

 

 

 

PROTEKTIVNI EFEKAT VERAPAMILA NA DESKVAMACIJU TUBULARNOG EPITELA U GENTAMICINSKOJ NEFROTOKSIČNOSTI
 

Slavimir VELJKOVIĆ, Mirjana RADENKOVIĆ, Milan PAVLOVIĆ i Oliver DIMITRIJEVIĆ

 

Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu

 

Analizirano je protektivno dejstvo verapamila na deskvamaciju tubularnog epitela pacova u gentamicinskoj nefrotoksičnosti. U životinja koje su dobijale gentamicin razvila se nekroza i deskvamacija tubularnog epitela, a u životinja tretiranih verapamilom i gentamicinom izazvane su degenerativne promene i lakša deskvamacija tubularnog epitela. Životinje koje su dobijale samo gentamicin imale su statistički značajno uvecanje ureje i kreatinina i smanjenje kalijuma u odnosu na životinje tretirane verapamilom i gentamicinom. Na osnovu dobijenih rezultata autori daju pretpostavku da verapamil ispoljava protektivni efekat na deskvamaciju tubularnog epitela u gentamicinskoj nefrotoksičnosti.

 

Ključne reči: verapamil, protektivni efekat, deskvamacija tubularnog epitela, gentamicinska nefrotoksičnost