|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
Number 1, Januar, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Velimir Kostić

Klinika za zarazne bolesti Kliničkog centra i Institut za zaštitu zdravlja
18000 Niš

 

 

 

TULAREMIA. NAŠA PRVA ISKUSTVA

 

Velimir KOSTIĆ, Branislav JOVANOVIĆ, Milijanka KRSTIĆ, Goran MITROVIĆ, Miroslav SPASIĆ, Zoran VELIČKOVIĆ, Branko LAKO i Aleksandar KOSTIĆ

 

Klinika za zarazne bolesti Kliničkog centra i Institut za zaštitu zdravlja u Nišu

 

Bolnički se leče 23 bolesnika od tularemije. Potiču iz okoline Sokobanje. Kliničke forme su bile: anginozna (19) i glandularna (4). Shvaćeni su kao lakši bolesnici sa relativno tipičnom kliničkom slikom. Dijagnoza se potvrđuje reakcijom aglutinacije na Francisella tularensis, pri čemu je praćen porast titra. Bolesnici se leče uglavnom konzervativnom terapijom, a neki i hirurškom intervencijom na izmenjenoj limfoglanduli vrata.

 

Ključne reči: tularemia, Francisella tularensis, klinička slika, terapija