Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
Number 1, Januar, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Zoran PERIĆ
Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, neurologiju i psihijatriju razvojnog doba Kliničkog centra u Nišu

 

 

 

MUZIKOGENA EPILEPSIJA - PRIKAZ BOLESNIKA

 

Zoran PERIĆ, Grozdanko GRBEŠA, Sreten MLADENOVIĆ i Irina STOJANOVIĆ

 

Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, neurologiju i psihijatriju razvojnog doba Kliničkog centra u Nišu

 

U radu se prikazuje klinički i elektroencefalografski (EEG) nalaz pri nastanku kompleksnog parcijalnog epileptičnog napada (EP), temporalnog tipa, kod 36-godišnje bolesnice tokom slušanja narodne muzike. Kriza svesti je nastala u uslovima izloženosti specifičnom muzičkom stimulusu (SMS) u 10. minutu snimanja, tokom hiperventilacije, a u EEG nalazu su registrovana izbijanja specifičnih grafo elemenata na nivou levog temporalnog režnja, bez tendencije ka generalizaciji. Muzikogena epilepsija (ME) pripada grupi auditivnih kompleksnih refleksnih epilepsija, gde se nakon relativno duge ekspozicije SMS javljaju EP. Kod opisane bolesnice sa ME javljaju se i spontani EP, što se registruje kod većine ovih bolesnika. Interesantna je pojava samoindukcije EP kod analizirane bolesnice prilikom pevanja pojedinih narodnih pesama i/ili zamišljanja odgovarajuće muzike. Analizira se složena patogeneza ME u kojoj patofiziološka zbivanja na nivou temporalnog režnja imaju značajnu ulogu. U kompleksnom tretmanu ove forme epilepsije, najznačajnije je izbegavanje ili modifikacija SMS, a od antikonvulziva najčešće se koristi karbamazepin, koji se obavezno primenjuje ukoliko se uz ME javtjaju i spontani EP.

 

Ključne reči: epilepsija, muzika, temporalni režanj, samoindukcija