Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
Number 1, Januar, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Zorica Petkovic

Institut za radiologiju Kliničkog centra
18000 Niš

 

 

 

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI KAROTIDNE OKLUZIVNE BOLESTI


Zorica PETKOVIĆ, Slobodan MILATOVIĆ, Sonja TASIĆ, Vesna MILOJKOVIĆ, Petar BOŠNJAKOVIĆ i Vesna ILIĆ


Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu


Karotidna bolest predstavlja dugotrajan i podmukao proces koji traje godinama pre nego što dođe do ispoljavanja kliničkih simptoma. Ova bolest je u 30-90% slučajeva izvor embolusa, odnosno uzrok cerebrovaskulamog inzulta. Cilj savremene medicine je da se bolest dijagnostikuje i leči, kako bi se izbegle katastrofalne posledice inzulta. U radu se opisuju zastupljenosti morfoloških i hemodinamskih promena na 1205 bolesnika. Pregled karotidnih arterija načinio je radiolog u Institutu za radiologiju u Nišu linearnom sondom od 7,5 MHz na aparatu Akuson 128 xp. Retrospektivno su analizirani rezultati pregleda načinjenih u vremenskom intervalu od 3. 1. 1996 do 18. 11. 1996 godine: 47,63% pregledanih bilo je muškog a 52,26% ženskog pola. Najzastupljeniji su bili bolesnici starosne grupe od 45-65 godina. Kod 469 (38,92%) nađene su morfološke promene na zajedničkoj karotidnoj arteriji ili na dostupnim delovima grana. U 166 (35,38%), ateromatozna lezija bila je prisutna jednostrano, dok su kod 64,62% promene prisutne obostrano. Kod 6 (1,4%) bolesnika dijagnostikovana je okluzija jedne od grana karotidne arterije, dok je kod jednog dijagnostikovana okluzija zajedničke karotidne arterije. Kolor doppler sonografija je neinvazivna komforna metoda koja ukazuje na postojanje karotidne bolesti i omogućava procenu stepena bolesti.

 

Ključne reči: kolor doppler sonografija, karotidna okluzivna bolest, dijagnoza