|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
Number 2, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Zoran Perić
Ortopedsko odeljenje Medicinskog centra u Boru
 

 

 

 

OSTEOMYELITIS PATELLAE-PRIKAZ BOLESNIKA

 

Dragan ANTIĆ, Slobodan KTTANOVIĆ i Dragoslav BOŽILOVIĆ


Ortopedsko odeljenje Medicinskog centra u Boru

 

Prikazuje se osteomyelitis patele kod jedne bolesnice, koji se razvio posle preloma vrata femura, zbog postojeće uro-, tj. dentalne infekcije, gde se hematogenim putem širi prvo na cerviko-trohanternu regiju a istim putem i do patele koja spada u retke infekcije čije širenje zavisi od distribucije vaskularizacije patele i direktno je u vezi sa napadnutom zonom. Infekcija cerviko-trohanterne regije i patele lečena je konzervativnim putem - antibioterapijom sa 3 antibiotika, čije lečenje i dalje traje, zbog pozitivnog biološkog sindroma i tipične rendgenske slike, koja perzistira. Mali je broj osteomyelitis-a patele opisan u literaturi.


Ključne reči: osteomyelitis patellae, prikaz bolesnika