|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
Number 2, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Mirjana Petrović
Dom zdravlja "Niš" 
18000 Niš

 

 

 

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U PREVENTIVNOJ STOMATOLOŠKOJ ZAŠTITI - DILEME NEMA

 

Miljana PETROVIĆ-PUNOŠEVAC


Dom zdravlja "Niš" u Nišu

 

Očuvanje oralnog zdravlja, u sklopu celokupnog zdravlja, moguce je kroz multidisciplinarni pristup (akušer, pedijatar, stomatolog, polivalentna patronaža) u prevenciji. U Stomatološkom preventivnom
savetovalištu čini se intervju primenom ankete "Skrining za nastanak karijesa". Anketa obuhvata 1729 roditelja u 1998. godini, dece uzrasta od 3 meseca do 6 godina. Utvrđeno je da je ukupan rizik za nastanak karijesa srednji u 74,31% dece. Samo 40,02% dece doji 7 do 9 meseci. Dohranjivanje flašicom i cuclom je u 76,52% dece. Samo kod 18.68% dece povremeno se daju fluoridi.


Ključne reči: stomatološka preventiva, dečji uzrast, multidisciplinarni pristup