|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
Number 2, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Suzana Tasić
Institut za zaštitu zdravlja
18000 Niš

 

 

 

CELULARNI IMUNITET BOLESNICA SA REKURENTNOM GENITALNOM KANDIDOZOM

 

Suzana TASIĆ, Gordana TASIĆ, Predrag VLAHOVIĆ i Nataša MILADINOVIĆ


Institut za zaštitu zdravlja u Nišu

 

Ispitivanjem parametara celularne imunosti obuhvaćeno je 20 žena koje boluju od rekurentne genitalne kandidoze (RGK) u fazi remisije i 20 žena kontrolne grupe koje nikada nisu imale verifikovanu genitalnu gljivičnu infekciju.
Cilj istraživanja je bio utvrditi produkciju interferona-gama (IFN-γ) u kulturi specifično (antigenima Candida albicans-HKB) i nes-pecifično (Concavalin-A-ConA) stimulisanih mononuklearnih celija perifeme krvi žena sa RGK, kao i zdravih žena radi utvrđivanja eventualnog postojanja hiporeaktivnosti sistemskog celularnog imuniteta.
IFN-γ je određivan kvantitativnom imunoenzimskom metodom Quantikine (R/D sistem, Minneapolis, USA). IFN-γ je dokazan u minimalnim količinama u kulturama limfocita stimulisanih specifičnim antigenom (srednja vrednost - 15 pg/ml). Znatno veća vrednost produkovanog IFN-γ dokazana je u kulturama ConA stimulisanih limfocita (srednja vrednost - 954 pg/ml) kao i pri ConA i HKB stimulusu limfocita (srednja vrednost - 1247 pg/ml). Poređenjem produkovanog IFN-γ u kulturama specifično i udruženo stimulisanih limfocita žena sa RGK (IFN-γ-HKB-15 pg/ml, ConA i HKB-1115 pg/ml) kao i žena kontrolne grupe (IFN-γ-HKB-16 pg/ml, ConA i HKB-1371 pg/ml) nisu zabeležena značajna odstupanja, niti statistički značajna razlika.


Ključne reči: rekurentna genitalna kandidoza, interferon-γ, celularni imunitet