|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 3, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragan ZEČEVIĆ

Medicinski fakultet u Nišu i Kragujevcu


 

ENDOKRINA BAZA BENIGNIH POREMAĆAJA DOJKE

 


Dragan ZEČEVIĆ, Vuka KATIĆ, Mileva MILOSAVLJEVIĆ, Snežana JANČIĆ, Zoran POP TRAJKOVIĆ i Ljubinka VELIČKOVIĆ

 


Medicinski fakultet u Nišu i Kragujevcu

 


Prisutni su čvrsti klinički dokazi da benigna stanja dojke, pre svega bol, stvaranje čvorića i cisti, nastaju zbog hormonskih poremećaja za vreme reproduktivnog perioda žene. Nova saznanja su istakla značaj dinamskih hormonskih promena i hronobiološkog ritma - dnevnog, menstrualnog i sezonskog. Nagomilana saznanja u nauci saopštavaju se ovom prilikom da bi se signalizirali pravci koji omogućavaju otkrivanje etiologije benignih poremećaja dojke.

 


Ključne reči: benigni poremećaji dojke, endokrina baza, reproduktivni period žene