|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 3, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Goran KORAĆEVIĆ
Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 


 

NOVE PREPORUKE ZA PRIMENU HEPARINA U AKUTNIM KORONARNIM SINDROMIMA: KRITIČKI OSVRT

 


Goran KORAĆEVIĆ, Milan PAVLOVIĆ, Slađana ANDREJEVIĆ, Mirko BURAZOR, Lazar TODOROVIĆ i Zoran STANOJKOVIĆ

 


Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 


Terapija heparinom u akutnom infarktu miokarda i nestabilnoj angini pektoris je svrsihodna, ali i opterećena rizicima. Nove preporuke kompetentnih udruženja su uključile i rezultate poslednjih studija, te se očekuje da ce poboljšati kvalitet svakodnevnog rada u koronarnoj jedinici. Kardiolozi imaju obavezu da poznaju i adekvatno primenjuju kako egzaktne savete, tako i principe na kojima te preporuke počivaju.
Uočava se i nekoliko mogućih nedostataka ovih sugestija, čija analiza može pomoći da se saveti ne shvate kao zakoni. Smatramo moralnim da se i u preporuke uvede kao obavezni deo u kome se objašnjavaju sopstveni dometi i nedostaci. Dotle će lekar u rešavanju ovih urgentnih stanja morati da i nove preporuke propusti kroz oštar filter sopstvenog znanja, iskustva i logike.

 


Ključne reči: heparin, akutni infarkt miokada, nestabilna angina pektoris