|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 3, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Milan VIŠNJIĆ

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu


 

PRIMENA PEKTORALIS MAJOR REŽNJA U KLINIČKOJ PRAKSI

 

Milan VIŠNJIĆ i Predrag KOVAČEVIĆ

 

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

 

U periodu od 1985 do 1998 godine u Hirurškoj klinici u Nišu pektoralis major režanj primenjen je kod 40 bolesnika sa velikim defektom kože koji se klasičnim metodama teško mogao rekonstruisati. Miokutani režanj je korišcen kod 38 bolesnika (95%), ostemiokutani režanj kod jednog bolesnika (2,5) i mišićni pektoralis major režanj kod jednog bolesnika (2,5%). Kod svih bolesnika defekt je bio posledica operativnog lečenja tumora kože i potkožnog tkiva i to: u predelu orbite - 2 bolesnika, lica - 14 bolesnika (kod jednog bolesnika je primenjen ostemiokutani režanj), vrata- 11 bolesnika, grudnog koša 8 bolesnika (kod jednog bolesnika je primenjen mišicni režanj sa trans- plantatom kože), i ramena kod 5 bolesnika. Sekundarni defekt je kod svih direktno suturiran. Kod jednog bolesnika registrovana je nekroza celog režnja zbog hematoma, a kod 3 bolesnika parcijalna nekroza režnja (zbog infekcije) koja je zbrinuta nekrektomijom i sekundarnim šavom. Jedan bolesnik je u postoperativnom toku egzitirao. Kod ostalih bolesnika režanj je u potpunosti prihvaćen. Ostrvasti pektoralis major mišićno kožni režanj se sa uspehom može koristiti za rekonstrukciju velikih defekata kože u predelu lica vrata, grudnog koša i ramena. Tehnika podizanja ovog režnja je relativno jednostavna, a komplikacije retke.

 

Ključne reči: pektoralis major režanj, veliki defekt kože, klinička praksa