|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 4, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragoslava ĐERIĆ

Institut za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra u Beogradu i Otorinolaringološko odeljenje Vojne bolnice u Nišu

 


 

MORFOLOŠKA STRUKTURA KOŠTANOG DELA EUSTAHIJEVE TUBE I NJEN KLINIČKI I HIRURŠKI ZNAČAJ

 


Dragoslava ĐERIĆ i Miodrag DINIĆ


Institut za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra u Beogradu i Otorinolaringološko odeljenje Vojne bolnice u Nišu


Koštani deo Eustahijeve tube ili protympanum ispitivan je anatomskim i histoloških metodama na 200 temporalnih kostiju odraslih osoba. Ovaj deo tube je u proseku dug 11,3 mm, a njegovo timpanalno ušće je promera 5,2 x 3,9 mm. Lumen tube može da bude nepravilnog oblika (45%), četvorouglast (35%) i trouglastog izgleda (20%). Spoljnji zid protimpanuma čini deo timpanične kosti. Medijalni zid grade dva dela: posterolateralni (labirintni) i antcromedijalni (karotidni). U 2% slučaja, koštani zid nad a. karotis internom nedostaje, tako da ona prominira u lumen tube. Medijalni deo gornjeg zida tube čini koštani septum prema m. tensoris tympani, a lateralni predslavlja deo tegmena timpani. Donji zid protimpanuma odgovara spoju njegovog spoljnjeg i unutrašnjeg zida i najčešće je u vidu plitkog žleba. Morfološke varijacije u strukturi koštanog dela Eustahijeve tube su značajne u nastanku nekih patoloških stanja srednjeg uva, kao i pri mikrohirurškim intervencijama ove regije.


Ključne reči: koštani deo Eustahijeve tube, morfološka građa, klinički značaj