|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 4, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ

Klinika za očne bolesti, Institut za radiologiju i Dečija interna klinika Kliničkog centra u Nišu

 

 

 

MORBUS STURGE - WEBER - KRABBE. RUDIMENTIRANA FORMA

 

Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ, Rade R. BABIĆ, Nenad GOVEDAREVIĆ, Saša ŽIVIĆ, Milenko STANOJEVIĆ, Gordana ZLATANOVIĆ, Zoran RADOVANOVIĆ, Slobodan MILATOVIĆ, Vladimir PETKOVIĆ i Dušan MITROVIĆ

 

Klinika za očne bolesti, Institut za radiologiju i Dečija interna klinika Kliničkog centra u Nišu

 

Prikazuje se radimentirana forma Morbus Sturge - Weber -Krabbe u tri bolesnika. Za ispravnu dijagnostiku varijeteta ovog retkog oboljenja najbitniji je rendgenološki pregled (standardni kraniogrami i CT mozga), jer se u bolesnika bez kutanih i oftalmoloških simptoma može dijagnostikovati samo rendgenološkim metodama pregleda, oftalmološki i dermatološki (inspekcija) pregled bolesnika sa kutanim i oftalmološkim simptomima. U dijagnostici su odlučujući: teorijsko poznavanje bolesti, ispravan oftalmološki, dermatološki (inspekcija) i rendgenološki (standardni kraniogrami, CT-mozga) pregled.

 

Ključne reči: Morbus Sturge - Weber - Krabbe, radimentirana forma, oftalmološki nalaz, kraniogrami, dermatološki nalaz