|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 4, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Predrag KOVAČEVIĆ

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

 


 

KARAKTERISTIKE TORAKOAKROMIJALNE ARTERIJE BITNE ZA PODIZANJE PEKTORALIS MAJOR REŽNJA


Predrag KOVAČEVIĆ


Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu


Za bezbedno korišćenje pektoralis major režnja potrebno je da hirurg poznaje anatomske karakteristike režnja: vaskularnu peteljku, opseg vaskularizovanog područja i luk rotacije režnja. Ispitivanje je obavljano na 30 kadavera. Cilj ispitivanja je da se tačno definišu anatomske karakteristike kao i vaskularno područje pektoralne rane torakoakromijalne arterije bitne za podizanje pektoralis major režnja. U 80% disekcija polazište arterije je na sredini klavikule, sa prosečnom dužinom 11,5 mm i promerom 2,6 mm. U 83 % disekcija nađeno je da se torakoakromijalna arteri ja završava sa 4 grane. Utvrđeno je da je ceo sternokostalni deo pektoralnog mišića ishranjen pektoralnom granom torakoakromijalne arterije kao i koža prednje strane grudnog koša sa prosečnim dimenzijama 13x20 cm. Dužina luka rotacije je bila 22 do 28 cm. Istraživanjem je tačno definisano polazište arterije torako-akromijalis, dužina pektoralne grane i područje njene vaskularizacije


Ključne reči: pektoralis major režanj, torakoakromijalna arterija, kadaveri