|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 4, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Rade R. BABIĆ

Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu

 

 

 

NEŽELJENE REAKCIJE PRI UROGRAFIJI U KORELACIJI JONSKOG I NEJONSKOG JODNOG KONTRASTNOG SREDSTVA

 

Rade R. BABIĆ

 

Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu

 

Radom su analizirane neželjene reakcije pri 6053 urografije (IVU) u korelaciji jonskih i nejonskih jodnih kontrastnih sredstava (JKS). U zavisnosti od alergološkog statusa vršen je odabir. TKS (jonsko ili nejonsko) kojim će se obaviti urografski pregled, kao i potrebne mere premedikacije. Neželjene reakcije na JKS registrovane su u 4,87% (1:20 IVU) i to u 5,67% (1:17 IVU) na jonsko JKS i u 2,39% (1:41 IVU) na nejonsko JKS. Pri intravenskoj aplikaciji jonskih JKS kod IVU neželjene reakcije su registrovane za 2,4 puta češće nego pri aplikaciji nejonskih JKS.

 

Ključne reči: jodno kontrastno sredstvo, urografija, neželjene reakcije