|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 4, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slavko KRSTIĆ

Zdravstveni centar u Leskovcu

 


 

POROĐAJI ADOLESCENATA I NJIHOVE DEMOGRAFSKE IMPLIKACIJE

 

Slavko KRSTIĆ, Dragana KRSTIĆ, Milivoje POPOVIĆ, Svetlana MILENKOVIĆ i Biljana LJUBIĆ

 

Zdravstveni centar u Leskovcu

 

U periodu od 1982. do 1999. godine na teritoriji Jablaničkog okraga smanjuje se ukupan broj porođaja od 3056 na 2295. U isto vreme, adolescenti povećavaju svoje učešće u broju porođaja za 2 do 3%. Mada kod Roma raste broj porođaja u celini, ipak kod maloletnica je taj porast za 3% veći. Dakle, broj porođaja pada samo na račun punoletnih Srpkinja kojih je za 824 manje. U ovom periodu povećan je broj arteficijalno završenih porođaja što se povezuje između ostalog sa povećanom telesnom masom na rođenju. Rezultati porođaja maloletnica navode na zaključak da adolescencija nije pogodan period za rađanje. Takođe, broj urođenih anomalija ne opravdava za njih preporučenu rutinsku citogenetsku analizu fetusa.

 

Ključne reči: adolesencija, trudnoća, porođaj