|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 4, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Srđan PEŠIĆ

Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Nišu i Slaviamed DOO u Beogradu

 

 

 


 

FARMAKOTERAPIJSKE MOGUĆNOSTI UPOTREBE ANTAGONISTA SEROTONINSKIH RECEPTORA U TERAPIJI POVRAĆANJA

 

Srđan PEŠIĆ i Radmila MITIĆ

 

Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Nišu i Slaviamed DOO u Beogradu

 

Povraćanje je čest simptom koji prati različite dijagnostičke i farmakoterapijske procedure. Poznavanje anatomske-neurofiziološke osnove ovog poremećaja predstavlja bazu kvalitetne i adekvatne farma-koterapije. Uključenost mnogih neuorotransmitera i neuromodulatora u mehanizam nastanka muke i povraćanja stvara potrebu za dobrim poznavanjem ovih zbivanja. Serotonin igra važnu ulogu u koordinaciji impulsa važnih za nastanak povraćanja i u centralnom i u perifernom nervnom sistemu. Uloga pojedinih tipova, a naročito 5HT3, serotoninskih receptora u mehanizmu nastanka ovog simptoma je takođe dokazana. Zbog svega toga se upotreba selektivnih antagonists serotonskih receptora, danas, smatra, "zlatnim standardom" antiemetičke terapije. U ovom radu smo pokušali da damo eksperimentalno dokazanu osnovu za primenu ovih lekova, a naročito kroz detaljan prikaz prekliničkih istraživanja o upotrebi selektivnih antagonista serotoninskih receptora u terapiji povećanog motiliteta gastrointestinalnog trakta i povraćanja. Takođe smo prikazali i kliničke dokaze o efikasnoj delotvomosti ovih lekova u terapiji postoperativnog povraćanja posle različitih hirurških intervencija u opštoj anesteziji.

 

Ključne reči: povraćanje, antagonisti serotoninskih receptora