|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 6, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Jovica JOVANOVIĆ

Zavod za zdravstvenu zastitu radnika u Nišu


 

OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA SA OBOLJENJEM KARDIOVASKULARNOG SISTEMA

 

Jovica JOVANOVIĆ

 

Zavod za zdravstvenu zastitu radnika u Nišu

 

Ocena radne sposobnosti je proces mnogobrojnih ispitivanja, merenja i procena koje zajednički obavljaju medicinski i drugi stručnjaci. Potpuno je neprihvaljivo da mišljenje o radnoj sposobnosti daju specijalisti pojedinci bilo koje specijalnosti u smislu kategorije invalidnosti jer to može dovesti do zabune i nepotrebnih sukoba izmedu bolesnika s jedne strane i koji su i stručno i zakonski okvalifikovani da ocenjuju radnu sposobnost. Da bi se obavio medicinski deo ekspertize za ocenu radne sposobnosti neophodna je tačna dijagnoza određenog oboljenja, mišljenje da li je proces definitivan ili se stanje može poboljšati adekvatnom terapijom, stanje morfologije i funkcije svih organa i sistema bitnih da odgovore biološkim zahtevima radnih operacija na radnom mestu i procena stanja funkcionalne sposobnosti organa ili sistema. Kod praktičnog ocenjivanja radne sposobnosti neophodno je uključiti faktor profesionalne utilizacije, odnosno odrediti zahteve radnih operacija i uslove u kojima se one obavljaju za konkretno radno mesto. U okviru radne sposobnosti neophodno je imati u vidu psihosocijalnu strukturu obolele osobe, godine starosti, kvalifikacionu i stručnu spremu i mogućnost društva da usvoji predloge medicinskog i drugih stručnjaka. Pri ocenjivanju radne sposobnosti srčanih bolesnika treba posmatrati svaki slučaj izolovano pošto on nosi sa sobom činioce koji su karakteristični samo njoj. Ovakve procene moraju obavljati za to kvalifikovane ustanove sa adekvatnim timom stručnjaka u kome će učestvovati:specijalista medicine rada, kardiolog, inženjer zaštite na radu, tehnolog, psiholog, socijalni radnik i drugo medicinsko i nemedicinsko osoblje.

 

Ključne reči: oboljenje srca, ocenjivanje radne sposobnosti, radno mesto