|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 1, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Anđelka SVETOZAREVIĆ-NIKOLIĆ
Institut za zaštitu zdravlja u Nišu


 

DIJAGNOZA I PATOLOŠKI ZNAČAJ DIOCTOPHYMA RENALE

 

Anđelka SVETOZAREVIĆ-NIKOLIĆ, Aleksandar TASIĆ, Čedo KUTLEŠIĆ, Nataša MILADINOVIĆ-TASIĆ, Gordana TASIĆ, Miloš STOJANOVIĆ, Predrag STOJANOVIĆ i Suzana TASIĆ

 

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu

 

Cilj rada je prikaz jedne izuzetno retke helmintoze čoveka izazvane vrstom Dioctophyma renale. Vrsta Dioctophyma renale, koja je prevashodno parazit psa, može u izuzetnim slučajevima da parazitira u organizmu čoveka sa najčešcom lokalizacijom u bubrežnoj karlici. Bolesnik oboleo od ove helmintoze. u anamnezi ukazuje na konzumiranje nedovoljno pečenog ribljeg mesa u loku svog boravka u Rusiji. Što je po rezultatima eksperimentalne studije rumunskog naučnika Ciurea, put prenošenja DR. Oboljenje se ispoljilo različitim kliničkim simptomima, ali dijagnostički najznačajniji bili su povišena telesna temperatura, bolovi u leđima, hematurija i disurija. Dijagnoza helmintoze, izazvane ovom dioktofimidom. postavljena je histološkim i parazitološkim ispitivanjem. Na hislološkim preparatima, pored atrofije bubrežnog parenhima, uočene su kružne fomiacije čijc dimenzije odgovaraju dimenzijama poprečnog preseka ove nemetode. Vrsta Dioctophyma renale je identifikovana na osnovu građe poprečnog preseka lumena tela, kao i merenjem debljine njene kutikule. Nalazom žutosmeđih jaja elipsoidnog oblika u sedimentu urina, postavljena je parazitološka dijagnoza helmintoze bubrega izazvane ovom vrstom.

 

Ključne reči: Dioctophyma renale, bubrežna karlica