|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 1, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Marko LAZOVIĆ

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu


 

MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U URBANOJ I RURALNOJ POPULACIJI OPŠTINE NIŠ

 

Marko LAZOVIĆ, Velizar STANIŠIĆ, Stevan ILIĆ, Branko LOVIĆ, Milica P. LAZOVIĆ, Danijela STANIŠIĆ, Zoran PERIŠIĆ i Jozef GLASNOVIĆ

 

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Cilj rada je da sa epidemiološko-kliničkog aspekta prikaže učestalost i rasprostranjenost akutnog infarkta miokarda (AIM) u urbanoj i ruralnoj populaciji Opštine Niš. U perioda 1974-1994. godine u Klinici za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra - Niš, ukupno je lečeno od AIM 4.344, prosečno godišnje 167 sa godišnjom stopom incidence od 111,37 obolelih na 100.000 stanovnika iznad 30 godina. Stopa in-cidence od ATM u ukupnoj populaciji opštine, poslednje 3 decenije pokazuje permanentan porast sa kulminacijom u 1998. godini, kada iznosi 218,7/100.000, skoro 2 puta veća od prosečne godišnje stope za period 1974-1983. godine (111.05/100.000). Za period 1984-1994. stopa je bila 158,24, a za period 1995-1999. dostiže 186,6/100.000 stanovnika, iznad 30 godina. Stopa pokazuje porast kod oba pola i značajno veći kod muškaraca. Odnos za period 1974-1983. bio je 1;3, 1984-1994. 1:2,9, a za period 1995-1999. smanjio se na 1:2,2, što govori o većem obolevanju žena poslednje decenije. Linearni trend stope incidence kod muškaraca (yt=-232,9+13,46x) i kod žena (yt=95+l 1,65x), ukazuje da stopa ima tendenciju povećanja i ATM će biti prvorazredni klinički i socijalno-medicinski problem budućih generacija. Stope incidence su u direktnoj pozitivnoj korelaciji sa starosnim grupama stanovništva, kod oba pola i obe populacije. Najveće u urbanoj populaciji dostižu u dobnoj grupi 70-79 godina (1161,6 muškarci i 915,1 a žene u periodu 1995-1999. godine). Među polovima najveće su razlike u dobnim grupama 40-49. i 50-59. godina, kod odnosa 1:4 u korist muškaraca. Prosečna starost muškaraca za period 1995-1999. bila je 61,210,97, a žena 65,710,7 godina i razlika je signifikantna za nivo p<0,001. Navedeni odnosi uglavnom karakterišu urbanu populaciju. Kod ruralne populacije, stope su značajno niže i ne pokazuju tendenciju povećanja. Prosečna godišnja stopa za period 1995-1999. godine iznosila je 22/100.000 stanovnika iznad 30 godina i 11,5 puta je niža od stope urbane populacije (254,0/100.000). Svi bolesnici bili su stariji od 50 godina. Prosečna starost muškaraca je 66,9, a žena 69,3 godine, i značajno su stariji od urbane populacije.

 

Ključne reči: akutni infarkt miokarda, morbiditet, urbana populacija, ruralna populacija, opština Niš