|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 1, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miloš TASIĆ
Zavod za sudsku medicinu Kliničkog centra u Novom Sadu


 

TROVANJE GASOVIMA TRULJENJA U OSOČNOJ JAMI

 

Miloš TASIĆ, Milan SIMIĆ, Branislav BUDAKOV, Goran STOJILJKOVIĆ, Đura VUJIĆ i Borislav ŠUŠNJAR

 

Zavod za sudsku medicinu Kliničkog centra u Novom Sadu

 

U radu se opisuje zadesno grupno trovanje truležnim gasovima u osočnoj jami. Grupa radnika je izvodila radove na pravljenju jame za osoku pri sabiralištu za stajsko đubrivo. Četiri radnika silazi u jamu kroz otvor na betonskoj ploči gde dolazi do smrtnog trovanja truležnim gasovima, posebno vodonik sulfidom. U uzorku udahnutog gasa, metodom gasnotečne hromatografije, uz detekskiju masenim detektorom, utvrđeno je umereno prisustvo amonijaka i visoka koncentracija vodonik sulfida.

 

Ključne reči: gasovi truljenja, vodonik sulfid, osočna jama