|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 1, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Zoran PAVLOVIĆ

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra u Nišu


 

UTICAJ VISOKIH DOZA KORTIZOLA NA NIVO SERUMSKIH
IMUNOGLOBULINA

 

Zoran PAVLOVIĆ i Voja PAVLOVIĆ

 

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra u Nišu

 

U želji da proučimo delovanje visokih doza egzogenog kortizola na nivo serumskih imunoglobulina, kod steroid-rezistentnih životinjskih vrsta, ispitivali smo efekte kortizola na koncentraciju seramskih imunoglobulina. Za oglede smo koristili zamorče muškog pola, telesne težine od 300 do 400 g, koji su bili na normalnoj ishrani i živeli pod uobičajenim laboratorijskim uslovima. Zamorci su bili podeljeni na kontrolnu i eksperimentalnu grupu. Zamorci kontrolne grupe, u toku šest dana, svakodnevno s.c, dobijali su po 1 ml fizioioškog rastvora, a zamorci eksperimentalne grape po 80 mg kortizola/kg/dan. Dve nedelje posle poslednje primljene doze fiziološkog rastvora ili kortizola, kardijalnom punkcijom, uzimali smo uzorak krvi u kome smo odredivali nivo serumskih IgA, TgG i IgM. Dobijeni rezultati pokazuju da koncentracija serumskih imunoglobulina, kod zamoraca kontrolne grape, ne pokazuje značajne razlike u nivou imunoglobulina, dobijenih na početku i na kraju eksperimenta. Međutim, kod životinja eksperimentalne grupe, prosečna vrednost serumskog lgG bila je 1 1,2 mg/ml na početku i 8,7 mg/ml na kraju ogleda (smanjenje za 22,1 %), dok je koncentracija IgA, na kraju ogleda, opala za 5,8%, a koncentracija IgM za 12,9%. Koncentracija serumskih IgA, IgG i IgM, kod zamoraca kontrolne grupe, ne pokazuje značajne razlike u nivou imunoglobulina dobijenih na početku i na kraju eksperimenta.
Naši rezultati pokazuju da primena visokih doza kortizola dovodi do opadanja nivoa imunoglobulina u serumu. Najveći pad verifikovan je kod koncentracije IgG, a najmanji kod koncentracije IgM.

 

Ključne reči: kortizol, visoke doze, serumski imunoglobulini