|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 2, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragan L. JOVANOVIĆ

Klinika za kožne i polne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 


 

KRIOTERAPIJA U DERMATOLOGIJI

 

Dragan L. JOVANOVIĆ, Jelica TIODOROVIĆ, Ivana BINIĆ i Radmila MILENKOVIĆ

 

Klinika za kožne i polne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Krioterapija je metoda lokalnog lečenja niskom temperaturom. Predstavlja relativno čestu terapijsku metodu i koristi se u više medicinskih disciplina. Za izvođenje koriste se lako isparijive tečnosti. Danas se najčešće koristi tečni azot. U dermatologiji se krioterapija koristi u lečenju brojnih oboljenja i stanja, najčešće manjih benignih tumora, nekih inflamativnih bolesti, ali i manjih malignih tumora, kao što su bazocelularni karcinomi. Relativno je jednostavna metoda, gotovo bezbolna, a posebno je zgodna za ambulantnu primenu.

 

Ključne reči: krioterapija, tečni azot, kriohirurgija