|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 2, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Zoran PAVLOVIĆ

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra u Nišu

 

 


 

UTICAJ GLIKOKORTIKOSTEROIDA NA NIVO KOMPLEMENTA

 

Zoran PAVLOVIĆ i Voja PAVLOVIĆ

 

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra u Nišu

 

Proučava se uticaj visokih doza kortizola na nivo ukupne hemolitičke aktivnosti komplementa i pojedinih komponenti komplementa. Za oglede se koriste zamorci muškog pola, telesne mase od 300 do 400 g, koji do tada nisu ničim tretirani. Za oglede se koriste ampule hidrokortizona (Hemofarm DD). Ukupna aktivnost komplementa određivana je testiranjem sposobnosti niza različitih razblaženja seruma zamoraca da liziraju ovčje eritrocite, koji su senzibilisani zečjim antieritrocitnim antitelima. Određivanje C1, C2, C3 i C4 komponente komplementa vrši se metodom kvantitativne difuzije radi jalnog tipa, koristeći partigen ploče Behringwerke AG. Serija broji 25 zamoraca muškog pola. Niske vrednosti kortizola rapidno povećavaju ukupnu hemolitičku aktivnost komplementa i koncentraciju C1 esteraze. S porastom doze kortizola progresivno opada ukupna hemolitička aktivnost komplementa, kao i C1, C2, C3 i C4 komponente komplementa.

 

Ključne reči: glikokortikosteroidi, ukupna aktivnost komplementa, C1, C2, C3 i C4 komponente komplementa