|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 4, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragiša POPOVIĆ

Zavod za sudsku medicinu Kliničkog centra u Novom Sadu

 

 

 

 

 


 

POLIMORFIZAM NASILNOG OŠTEĆENJA ZDRAVLJA U RATNIM I/ILI VANREDNIM OKOLNOSTIMA I TEŠKOĆE EKSPERTIZNOG POSTUPKA

 

Dragiša POPOVIĆ

 

Zavod za sudsku medicinu Kliničkog centra u Novom Sadu

 

Različitost poimanja vanrednih i/ili ratnih stanja i višestrakost načina narušavanja zdravlja i/ili uništavanja života u mnogome otežavaju medicinsku i ekspertiznu delatnost.

Analizom ekspertiznog materijala Zavoda za sudsku medicnu u Novom Sadu u periodu 1991/2000. god. (335 slučajeva smrtno stradalih u vanrednim ili ratnim okolnostima) i praćenja dostupnih podataka o radu drugih institucija i veštaka u vezi sa ovom problematikom, može se zaključiti da se nalazi i mišljenja veštaka mogu svesti pretežno na analizu medicinsko-bioloških činjenica, vrste i uzroka povreda, ali ne i postanka tog nasilnog oštećenja zdravlja ili uništenja života.

 

Ključne reči: nasilje, vanredna i/ili ratna stanja, ekspertiza, problemi