|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 4, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Gordana ZLATANOVIĆ

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

 

 

 


 

SAVREMENA TERAPIJA VASKULITISA RETINE

 

Gordana ZLATANOVIĆ, Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ, Predrag JOVANOVIĆ Milena VUJANOVIĆ i Sonja ŽIVKOVIĆ

 

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

Terapija vaskulitisa retine je veoma kompleksna. Osnovni terapijski princip je naći ravnotežu između toksičnosti leka i težine oboljenja retine. Kod lakih oblika bolesti, sa dobrom oštrinom vida, dovoljno je samo posmatranje bolesnika bez terapije. Za teške forme lek izbora su kortikosteroidi. Ako nema povoljnog odgovora na terapiju kortikosteroidima, kod bilateralnih teških oblika vaskulitisa retine, a posebno kod Behčetove bolesti, primenjuje se terapija citostaticima. Najčešće se koriste ciklofosfamid i hlorambucil. Poslednjih godina više se koristi visokoselektivni imunosupresivni ciklosporin A u malim dozama u kombinaciji sa kortikosteroidima. Novi pristup u sprečavanju autoagresivnih Ag-specifičnih T-ćelija i njihovih proinflamatormh produkata podrazumeva upotrebu novije generacije imunosupresivnih lekova kao što su takvolimus (FK 506) i T-čelijski specifični antimetaboliti. U poslednje vreme se u terapiji vaskulitisa retine primenjuje i desenzibilitacija S-antigenom retine.

 

Ključne reči: vaskulitis retine, kortikosteroidi, citostatici, ciklosporin A, takrolimus, desenzibilizacija S-antigenom retine