|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 4, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slavica JANDRIĆ

Zavod za rehabilitaciju "Dr M. Zotović" i Hirurška klinika Kliničkog centra u Banja Luci

 

 

 

 

 


 

POTKOLJENA AMPUTACIJA, DUŽINA BATALJKA I TRAJANJE REHABILITACIJE U RATNIM USLOVIMA

 

Slavica JANDRIĆ i Brano TOPIĆ

 

Zavod za rehabilitaciju "Dr M. Zotović" i Hirurška klinika Kliničkog centra u Banja Luci

 

Cilj rada je bio da se istraži funkcionalna povezanost dužine liječenja i rehabilitacije i dužine amputacionog bataljka kod osoba sa potkoljenom amputacijom poslije eksplozije ili prostrelnih ranjavanja. Uzorak je dobijen metodom slučajnog odabiranja iz protokola hospitalizovanih amputiraca. Prosječna dužina bataljka je bila 19.22 cm 3.36 cm. Metodom korelacije mi smo dobili veoma niske vrijednosti Pearson-ovog koeficijenta korelacije (r=0,025). Ovakav rezultat govori da nema povezanosti izmedu dužine bataljka i trajanja rehabilitacije (do protetisanja). Možemo zaključiti da je dužina bataljka u našem uzorku optimalna za protetisanje i da nije značajno uticala na trajanje rehabilitacije kada su u pitanju ratne povrede ovog tipa.

 

Ključne reči: amputacija, rehabilitacija, dužina bataljka