|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 4, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slobodan NIKOLIĆ

Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakutleta u Beogradu

 

 

 

 


 

MASNA EMBOLIJA PLUĆA KAO PRECIPITIRAJUĆI KRAJNJI UZROK SMRTI KOD POLITRAUMATIZOVANIH BOLESNIKA

 

Slobodan NIKOLIĆ, Jelena MICIĆ i Slobodan SAVIĆ

 

Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakutleta u Beogradu

 

Urađene su dve studije u kojima je analizovan autopsijski materijal Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Prva studija (grupa A) bila je prospektivna histologijska i obuhvatala je ispitanike kod kojih plućna masna embolija nije navedena kao uzrok smrti u zaključku obdukcionog protokola, ali koja je u svim slučajevima potvrđena mikroskopskim pregledom. Svi ovi politraumatizovani bolesnici imali su povredu koja je mogla biti ishodište masne embolije. Druga studija (grupa B) bila je retrospektivna autopsijska, i njom su analirani obdukcioni protokoli i istorije bolesti bolesnika umrlih od sindroma sistemske masne embolije (Fat Embolism Svndrome - FES), koja je bila jedini ili konkurentni uzrok smrti. Analizirani su obdukcioni zapisnici i istorije bolesti svih ispitanika, i grupe su komparirane u odnosu na pol i uzrast, način povređivanja, Stepen težine traume (Injury Severity Score - ISS) i period nadživljavanja. Svi dobijeni podaci obrađeni su odgo-varajućim statističkim metodama (t test, χ kvadrat test, analiza varijanse). Analizom podataka došlo se do zaključka da bi kod politraumatizovanih bolesnika masna embolija pluća mogla biti precipitirajući, krajnji uzrok smrti, bilo kao singularni, bilo kao kompetitivni u sadejstvu sa nekim drugim. U ovim slučajevima, masna embolija može biti ta koja komplikuje tok osnovne povrede. S druge strane, i osnovna povreda potencira razvoj masne embolije pluća, tako da dolazi do neke vrste međusobne akceleracije ova dva procesa i sledstvenog skraćenja perioda nadživljavanja. Očigledno je da se masna embolija pluća i sistemska masna embolija mogu prihvatiti kao posledica svake teže povrede depoa masnoća u organizmu, a da bi eventualno kasnije razvijanje sindroma masne embolije predstavljalo komplikaciju povrede. Masna embolija pluća, sa sledstvenim akutnim popuštanjem desnog srca, u ovim slučajevima često ostaje nedijagnostikovana u forenrzijskom obdukcionom radu.

 

Ključne reči: masna embolija, obdukcija, FES, vreme nadživljavanja, politrauma