|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 4, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slobodan SAVIĆ

Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakutleta u Beogradu

 

 

 

 


 

KARAKTERISTIKE POVREĐIVANJA I POVREDA KOD ŽRTAVA NATO AGRESIJE NA PODRUČJU BEOGRADA

 

Slobodan SAVIĆ, Đorđe ALEMPIJEVIĆ, Vesna DOKIĆ, Tatjana ATANASIJEVIĆ i Dragan JEČMENICA

 

Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakutleta u Beogradu

 

U toku agresije NATO na Jugoslaviju u periodu od marta do juna 1999. godine u Institutu za sudsku medicinu u Beogradu ukupno su registrovane 34 žrtve, 22 muškog, i 12 ženskog pola. Najveći broj poginulih bio je mlađeg životnog doba: od 31 do 40 godina (10 osoba) i od 21 do 30 godina (8 povređenih), a tri žrtve bila su deca starosti do 10 godina. Samo u jednom slučaju radilo se o povređivanju lica na službenoj dužnosti (radnik obezbeđenja iz rezervnog sastava milicije), dok su sve ostale žrtve bile civili, smrtno stradali van vojnih objekata. Povređivanje je u najvećem broju slučajeva nastalo usled dejstava NATO avijacije u toku noći - od 0 do 6 časova (28 slučajeva). Na užem gradskom području stradalo je 26 osoba, 6 u selima u okolini Beograda, a dve u prigradskim naseljima. Polovina od ukupnog broj a povređenih stradala je na svom radnom mestu (17 žrtava, od kojih 16 u zgradi Radiotelevizije Srbije, 9 u svojoj kući, po 3 u bolnici i zgradi ambasade, a dvoje na ulici). Većina osoba (33 od 34) zadobila je povrede usled direktnog mehaničkog i/ili termičkog dejstva eksplozivnog rasprskavajućeg oružja. Sudskomedicinska obdukcija izvršena je kod 31 žrtve. Praktično, u svim ovim slučajevima konstatovano je postojanje politraume, sa opsežnim spoljašnjim i unutrašnjim povredama različite vrste i u raznim kombinacijama, sa dominacijom mehaničkih povreda kao ustanovljenim uzrokom smrti, a u većini slučajeva (30) smrtni ishod je nastupio na mestu povredivanja.

 

Ključne reči: NATO, agresija, civilne žrtve, Beograd