|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 5, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Jovica JOVANOVIĆ

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" u Nišu

 

 


 

PRINCIPI ISHRANE INDUSTRIJSKIH RADNIKA I SPORTISTA

 

Jovica JOVANOVIĆ

 

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" u Nišu

 

Kada se govori o ishrani i o hrani, većina ljudi polazi od toga da tu nema mnogo nepoznanica, odnosno, da svako po prirodi stvari zna ono što je potrebno za ishranu. Istina je, međutim, sasvim nadrugoj strani.

Saznanje o specifičnosti stanja u kome se nalazi organizam izložen fizičkom opterećenju, naročito kod radnika i sportista, dovela je do razvoja nauke koja se bavi proučavanjem nutritivnih potreba kod ovih vrsta zanimanja. Nauka, danas raspolaže podacima da se pravilnom ishranom povećava izdržljivost za oko 40%, takođe, intenzitet rada raste za oko 25%. Promene se odražavaju i na dužinu oporavka nakon povreda i to vreme se pravilnom ishranom znatno skraćuje. Smanjena stopa povređivanja kao i duži radni vek dovoljan su razlog da se u budućnosti više pažnje posveti proučavanju kao i pravilnom korišćenju hrane.

 

Ključne reči: ishrana, radnici, sportisti