|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 5, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miško ŽIVIĆ

Klinika za bolesti uva, nosa i grla, Kliničkog centra u Nišu

 

 


 

NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU SINUZITISA KOD DECE I OMLADINE

 

Miško ŽIVIĆ i Emilija ŽIVKOVIĆ

 

Klinika za bolesti uva, nosa i grla, Kliničkog centra u Nišu

 

 Iznosi se iskustvo u lečenju sinuzitisa kod 30 dece i omladine. Uzrast bolesnika kretao se od 7 do 18 godina. Dečaka je bilo 16 a devojčica 14. Svi bolesnici su klinički pregledani prednjom rinoskopijom, urađene su laboratorijske analize, biogram i antibiogram nosa, rendgenografija paranazalnih šupljina u okcipitomentalnoj poziciji, i sinuskopija. Obavljeni su oftalmološki i pedijatrijski pregledi. Kod 9 bolesnika je uradena trepanacija maksilamog sinusa po Cal-dwell-Luc-u, a kod dva bolesnika urađena je spoljna etmoidektomija, dok je kod jednog bolesnika uradjena trepanacija frontalnog sinusa po Ruttemburg-u i endonazalna zadnja etmoidektomija. Konzervativno je lečeno 18 bolesnika. Kod 12 bolesnika je rađeno i hirurško. Svi su uspešno izlečeni.

 

Ključne reči: akutni sinuzitis, terapija, deca i omladina