|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 5, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slobodanka BASIĆ

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu

 

 

 


 

SOCIJALNI STATUS PORODICE ŠKOLSKE DECE

 

Slobodanka BASIĆ, Milan ANTIĆ, Slađana JOVIĆ i Olivera RADULOVIĆ

 

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu

 

Pored faktora školske sredine, najznačajniji činioci po zdravlje školske dece potiču iz porodice.
U radu su analizirani pokazatelji socijalno-ekonomskih prilika porodica školske dece. Prikupljeni su podaci putem anketiranja 262 porodice učenika osnovnih škola u Nišu kao rezultat naučnog projekta "Zdravlje i bolesti školske dece". Istraživanje je utvrdilo: da školska deca žive u nuklearnoj porodici, pri čemu u obrazovanju roditelja dominira nivo srednje škole; da su majke češće u statusu nezaposlenih lica nego očevi; da većina roditelja ocenjuje jugoslovensko društvo kao "siromašno"; da je značajan udeo porodice upućen na dodatne prihode i pomoć od strane rodbine i prijatelja. Bez obzira na obrazovni nivo roditelja gro ispitanika ne posećuje bioskop, pozorište i druge kulturne manifestacije.

Najveći broj roditelja je mišljenja da školski programi imaju pozitivan efekat po zdravo ponašanje učenika.

Zaključuje se da je poznavanje socijalno-ekonomskog statusa porodice školske dece od značaja po njihovo zdravlje i zdravo ponašanje, kao i za dizajniranje zdravstvenog programa na nivou škola.

 

Ključne reči: socijalni status, porodica, školska deca