|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 1, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Rade R. BABIĆ
Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu
 

ZASTUPLJENOST SINDROMA DIJABETESNOG STOPALA NA PODRUČJU OPŠTINE KRUŠEVACDragoslav MILENKOVIĆ i Miroslav STOJILJKOVIĆ 

 

Dom zdravlja u Kruševcu i Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu


Cilj rada bio je da se ukaže na zastupljenost i značaj profilakse i medikamentoznog lečenja sindroma dijabetesnog stopala. Retrospektivno je analizirano 188 dijabetičara sa sindromom dijabetesnog stopala, što je 11,2% od ukupno 1681 bolesnika obuhvaćenog studijom u Domu zdravlja Kruševac. Najveća zastupljenost oboljenja je u starijim dobnim grupama sa loše regulisanom glikemijom. Glikemiju veću od 7,8 mm/l ima 85,37% ispitanika, a povišene vrednosti holesterola i triglicerida 78,15%. Prevelika gojaznost BM>od 27 zastupljena je u 82,76% ispitanika.

Ključne reči: dijabetesno stopalo, šećerna bolest