|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 1, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slavimir Veljković,
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu;
 

UTICAJ ŽIVOTNE SREDINE, NACIONALNE PRIPADNOSTI I OBRAZOVANJA NA STOPU DOJENJA U OPŠTINI BOJNIK


Milomir LJUBIĆ, Bratislav ĐORĐEVIĆ i Jasmina ZDRAVKOVIĆ-JOVANOVIĆ


Dom zdravlja u Bojniku


Humano mleko je optimalna hrana za odojče do 6. meseca života i nemoguće ga je u potpunosti nadomestiti nikakvom industrijskom adaptacijom.
Na području koje pokriva Dispanzer (opština Bojnik) utvrđivali smo ukupnu stopu dojenja (StDo), kao i StDo pojedinih socijalnih kategorija majki (selo: grad; Srbi: Romi; osnovni: srednji: visoki stepen obrazovanja).
Retrospektivnom analizom kartoteke posmatrali smo uzorak od 681 odojčadi rođenih u periodu 01.01.1996. - 31.12.2000. god. Opti-malno dojenom (OpDo) smatrali smo decu dojenu 6 i više meseci.
Utvrdili smo da ukupna StDo iznosi 66,51%. Ovakav procent dece dojene 6. i više meseci je za 13,5 veći nego u periodu 1992-1996. god. Istovremeno 32,7 % dece je dojeno 12 i više meseci a u trećem mesecu života 84 % dece je bilo na prirodnoj ishrani. Ispitivanjem StDo pojedinih socijalnih kategorija našli smo da majke iz grada (69,48%) i Romkinje (70,88) duže doje od majki sa sela (65,17%) i Srpkinja (65,09%). Nije bilo razlike u dužini dojenja između majki sa osnovnom školom i srednjoškolki. U grupi visoko obrazovanih bilo je svega 7 majki. Nismo dokazali da su uočene razlike statistiški značajne.
Rezultati nam pokazuju da je dosledno prihvatanje i sprovođenje inicijative WHO/UNICEF za podršku dojenju od strane svih zdrav-stvenih radnika dovelo do povećanja StDo na 66,51%. Na socijalne kategorije kod kojih je uočena niža StDo treba obratiti više pažnje u daljem procesu zdravstveno-vaspitnog rada.


Ključne reči: podrška dojenju, stopa dojenja, selo, grad, Srbi, Romi