|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 1, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Rade R. BABIĆ
Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu
 

BOLESTI KRVI PREPOZNATLJIVE RENDGENSKIM PREGLEDOM KOSTNO-ZGLOBNOG SISTEMA


Rade R. BABIĆ, Nenad GOVEDAREVIĆ, Slobodan MILATOVIĆ, Dušan MITROVIĆ i Saša ŽIVIĆ
Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu


Mnogobrojna oboljenja krvi ostavljaju trag na funkciju, stanje i izgled kostno-zglobnog sistema, koja se mogu dijagnostikovati i prepoznati rendgenološkim pregledom kostno-zglobnog sistema. Prikazuje se dijagnozna mogućnost standardne rendgenografije kostno-zglobnog sistema u dijagnostici oboljenja krvi i rendgenološka slika: hemofilije, anemije Cooley, bolesti srpastih eritrocita i M. Kahler.


Ključne reči: rendgenogram, kostno-zglobni sistem, hemofilija, tala-semija, bolest srpastih eritrocita, plazmocitom