|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 2, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dobrila Stanković-Đorđević
Instltut za zaštitu zdravlja u Nišu


 

HEPATITIS C 1 HEPATITIS B VIRUSNA INFEKCIJA U INTRAVENSKIH NARKOMANA

 

Dobrila Stanković-Đorđević, Marica Otašević, Gordana Tasić, Marina Dinić i Biljana Miljković-Selimović

 

Instltut za zaštitu zdravlja u Nišu

 

Intravenski (IV) narkomani predstavljaju visoko rizičnu grupu za infekciju Hepatitis B (HB) i Hepatitis C (HC) virusom. Cilj ovog rada bio je odrediti prevalencu markera HCV i HBV infekcije u grupi IV narkomana i učestalost udružene HCV infekcije sa različitim markerskim statusom HBV infekcije. Serološka dijagnoza HCV infekcije postavljanaje ELISA testom II generacije za detekciju antitela na strukturni antigen C22-3 i nestruktumi antigen C200 Hepatitis C virusa.

Svaki serum je testiran i na prisustvo HBV markera ELISA testovima.

U grupi od 120 IV narkomana kod 81,66 osoba otkriveni su markeri HCV infekcije, a kod 60 ispitanika neki od markera HBV infekcije.

Od 98 IV narkomana sa HCV infekcijom kod 39,80 ispitanika otkriveni su samo markeri HCV infekcije, a kod 60,20 narkomana i neki od markera HBV infekcije. U 6,12 narkomana sa HCV infekcijom otkriven je markerski status HBV replikacije. Hbs antigenemija je evidentirana kod 10,20 narkomana sa HCV infekcijom, a markerski status prethodnog kontakta sa HB virusom u 43,87 IV narkomana.

 

Ključne reči: hepatitis C virus, hepatitis B virus, intravenski narkomani