|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 2, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragoslav MILENKOVIĆ
Dom zdravlja u Kruševcu
 

ZAVRŠNI REZULTATI ISPITIVANJA DEFORMITETA KIĆME

KOD ŠKOLSKE DECE NA PODRUĆJU OPŠTINE BOJNIK
 

NIVO INFORMISANOSTI DIJABETIČARA O SINDROMU DIJABETESNOG STOPALA


Dragoslav MILENKOVIĆ i Miroslav STOJILJKOVIĆ

 

Dom zdravlja u Kruševcu i Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu


Ovim istraživanjem želeli smo da saznamo sadašnji nivo informisanosti dijabetičara o sindrbuiu dijabetesnog stopala; 85% anketiranih smatra da dobija dovoljno saveta o svojoj bolesti, dok je 7% ispitanika dalo negativan odgovor. Kod lekara odlaze i kontrolišu glikemiju 60% ispitanika, i to 12 puta godišnje. Pisana uputstva o svojoj bolesti je dobilo 75% ispitanika. Angažovanje dijabetičara u lečenju svoje bolesti, nivo informisanosti i štetne navike, kvalitet zdravstvenih stavova i ponašanje, jesu merila dostignuća zdravstvene zaštite. Osposobljavanje dijabetičara za aktivno učešće u lečenju svoje bolesti je osnovni cilj zdravstveno-vaspitnog rada.


Ključne reči: informisanost, dijabetes melitus, dijabetesno stopalo