|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 2, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Goran Stanojević
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu
 

METODE ZAŠTITE EKSPERIMENTALNIH ANASTOMOZA

NA KOLONU

 

Goran Stanojević, Dragojlo Gmijović, Milan Jovanović, Miroslav Stojanović, Miomir Pešić i Milan Višnjić

 

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

 

U radu su prikazani rezultati eksperimentalnog istraživanja na malim životinjama (pacovima), kojim je ispitivana efikasnost primene metoda zaštite za sprečavanje dehiscencija anastomoza kolona.

Istraživanje je spovedeno na 90 eksperimentalnih životinja podeljenih u 3 grupi od po 30. U kontrolnoj grupi (K grupa) rađenaje segmentalna resekcija leve polovine kolona sa termino-terminalnom anastomozom jednoslojnim produžnim šavom. U II grupi životinja rađena je zaštita anastomoze intraluminalnom aplikacijom latex proteze (L grupa) i u III grupi primenjivana je aplikacija fibrinskog lepka - bioadheziva (F grupa). Kompletna dehiscencija anastomoze kao uzrok mortaliteta u K grupi registrovana je u 3 (10) slučaja, a u L grupi 2 (6,6) životinje. U F grupi nije bilo dehiscencije sa pojavom difuznog peritonitisa. Primenom zaštitnih metoda kod izvođenja anastomoz-i na kolonu postignuti su bolji rezultati koji su se ogledali u manjem broju dehiscencija. Lokalnom primenom fibrinskog lepka ostvareni su najbolji rezultati jer je postignuta dobra mehanička zaštita i skraćuje se vreme zarastanja anastomoza na kolonu.

 

Ključne reči: anastomoze kolona, protektivna latex proteza, fibrinski lepak