|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 2, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Marica Otašević
Institut za zaštitu zdravlja u Nišu


 

CAMPVLOBACTER LARI 1 CAMPYLOBACTER UPSALIENSIS.NOVI ENTITETI U ETIOLOGIJI KAMPILOBAKTERIOZA

 

Marica Otašević, Dobrila Stanković-Dorđević, Biljana Miljković-selimović, Ljiljana Otašević, Marina Dinić i Gordana Tasić
 

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu

 

Kampilobakterioze su oboljenja Ijudi i životinja izazvana bakterijama roda Campylobacter. Rod Campylobacter danas sadrži 15 vrsta, mada status pojedinih još uvek nije adekvatno definisan. Većina ihje izolovana iz materijala humanog porekla, ali sa izuzetkom C.jejuni i C. coli ostale vrste su od manjeg značaja za humanu medicinu. Pored C. jejuni i C. coli danas su i druge vrste kampilobaktera priznate kao humani patogeni kod imunokompromitovanih osoba, homoseksualaca, kao i kod celokupne ljudske populacije. Predstavnik roda, C. fetus subsp. fetus, dokazan kao glavni uzročnik abortusa ovaca i krava, retko se prepoznaje u humanoj patologiji, ali kada se nađe obično se radi o imunodeficijentnim osobama. Od 1984. godine u naučnoj svetskoj literaturi su opisani novi entiteti u etiologiji kampilobakterioza. Cam-pylobacter lari je potencijalno patogena vrsta koja je ređe opisivana. Patogeni potencijal ove bakterije za ljude, prvi put je dokazan 1984. godine, opisom slučaja fatalne bakterijemije izazvane C. lari, kod nekoliko imunokompromitovanih bolesnika. C. lari je opisan kao uzročnik enteritisa, gastroenteritisa, apendicitisa i purulentnog pleuritisa. Epidemija gastroenteritisa izazvanog C. lari opisana je 1985. godine, a javila se u jednoj oblasti koja je nastanjena galebovima. C. upsaliensis je danas priznat kao vrsta kampilobaktera koja izaziva dijareju i bakterijemiju kod zdravih i imunokompromitovanih osoba. Ovaj mikroorganizam može biti češći uzročnik gastroenteritisa nego što pokazuju zvanični podaci.

 

Ključne reči: kampilobakterioze, Campylobacter lari, Campylobacter upsaliensis