|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 2, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Milomir Ljubić
Dom zdravlja u Bojniku
 

ZAVRŠNI REZULTATI ISPITIVANJA DEFORMITETA KIĆME

KOD ŠKOLSKE DECE NA PODRUĆJU OPŠTINE BOJNIK
 

Milomir Ljubić, Vukadin Ristić i Vukota Marković

 

Dom zdravlja u Bojniku

 

Autori iznose završne rezultate ispitivanja deformiteta kičme kod školske dece sa područja Opštine Bojnik. Materijal se bazira na 1363 klinički pregledana učenika, uzrasta od 7 do 18 godina. Radiološkom proverom u sumnjivim slučajevima, sa skoliotičnim držanjem otkriveno je 59 učenika ili 4,32. Kod 0,58 učenika nađene su strukturalne promene u smislu idiopatske skolioze sa uglom većim od 20 mereno po Coob-u. Kifoza je nađena u 0,80 slučajeva.

Odnos među polovima je bio: 1) kod učenika sa skoliotičnim držanjem skoro jednak; 2) kod idiopatske skolioze 5 prema 2 u korist devojčica; 3) kod kifoza 7 prema 4 u korist dečaka.

 

Ključne reči: deformiteti kičme, skrining, skolioza, kifoza