|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 2, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Snežana Manojlović
Klinika za psihijatriju Kliničkog centra u Nisu
 

KOGNITIVNA KOMPLEKSNOST SHIZOFRENIH BOLESNIKA

 

 Snežana Manojlović i Julijana Nikolić-Popović


       
Klinika za psihijatriju Kliničkog centra u Nisu

 

Cilj rada predstavlja preciziranje karakteristika konceptualne organizacije, izraženo dimenzijom kognitivne kompleksnosti. To bi omogućilo primenu specifičnih terapijskih tehnika radi kompenzovanja primamog kognitivnog deficita.
    U radu je ispitivana kognitivna kompleksnost kod shizofrenih bolesnika komparirano sa grupom normalnih subjekata primenom testa repertoara uloga. Testiranje je vršeno u fazi postojanja psihotične simptomatologije i po njenom povlačenju.
    Rezultati ukazuju da ni u prvom ni u drugom merenju ne postoji značajna razlika u skoru kognitivne kompleksnosti između shizofrenih i normalnih subjekata.
    Kognitivna kompleksnost odslikava formalni potencijal konceptualne organizacije da diferencira značenje. Nemogućnost shizofrenih bolesnika da dosegnu realno značenje, uz potencijal formalno diferencirane konceptualne organizacije, ukazuje na slabost konceptualne organizacije koja se manifestuje kroz nedoslednost i nekonzistentnost.

 

Ključne reči: kognitivna kompleksnost, shizofrenija