|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragica MILOŠEVIĆ
Institute for Health Protection, Čačak

 

 EPIDEMIOLOSKE KARAKTERISTIKE KOLOREKTALNOG KARCINOMA NA TERITORIJE OPŠTINE ČAČAK


Dragica MILOŠEVIĆ


Zavod za zaštitu zdravlja u Čačku


Cilj rada je bio da se sagleda obim i značaj obolevanja od malignih tumora debelog creva na teritoriji opštine Čačak u periodu 1995 - 1999. godine. Primenjujući statističko-deskriptivni metod obrađeni su podaci iz korišćene medicinske dokumentacije. U posmatranom periodu registrovano je ukupno 160 obolelih lica, sa prosečnom stopom inicidencije od 28,91 na 100.000 stanovnika. Najniža stopa je zabeležena u 1995. godini - 21,68, a najviša u 1999. godini - 42,47. Stopa incidence bilaje jednaka među polovima. Bolest počinje da se registruje od najmlađih dobnih grupa, ali je specifična morbiditetna stopa bila najviša u starosnoj grupi 60-69 godina i u posmatranom periodu je prosečno iznosila 205,66. Gradsko stanovništvo je obolevalo češće nego seosko (3,5 :1). U 96,7% maligni tumori debelog creva su bili adenokarcinomi. Najčešće su bili lokalizovni na rekturmu - 62,5% i sigmi - 17,88%. Kolorektalni karcinom zbog visoke incidencije sa tendencijom stalnog porasta, kasne dijagnoze i teškoće u terapiji, predstvlja veoma veliki medicinski i socijalni problem.


Ključne reči: kolorektalni karcinom, stopa incidencije