|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dragojlo Gmijović
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu


 

PROCENA VREDNOSTI LAPAROSKOPSKE U ODNOSU NA OTVORENU HOLECISTEKTOMIJU

 

Dragojlo Gmijović, Miroslav Stojanović, Goran Stanojević,  Milan Jovanović, Miroslav Jeremić, Veroljub Pejčić, Svetislav Jovanović, Miomir Pešić i Nebojša Ignjatović

 

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

 

U radu se analiziraju rezultati randomizirane studije na 1000 bolesnika, operisanih zbog simptomatske holelitijaze u periodu od 1.1.

1998. do 1.1.2002. podeljenihu 2 grupe po 500 bolesnika: OC grupu-operisani klasičnom metodom otvorene holecistektomije i LC grupu -operisani laparoskopskom metodom (LC), sa ciljem da se izvrši uporedna analiza vrednosti klasične i laparoskopske holecistektomije, na osnovu dužine trajanja operacije, dužine hospitalizacije, početka alimentacije, procenta intraoperativnih i postoperativnih komplikacija, intenziteta bola, estetskih rezultata, povratka radne aktivnosti i ekonomskih aspekata.

Trajanje operacije iznosilo je u proseku 40.87 min. u OC, a 58.53 min. u LC grupi (p<0.05). Procenat težih intraoperativnih i postoperativnih komplikacija je nešto veći u LC grupi. Infektivne komplikacije su češće u grupi operisanih otvorenom metodom. Dužina hospitalizacije je daleko manja u LC grupi (1.8 dana) u odnosu na OC grupu (4,8 dana) (p<0.05). Intenzitet bolova meren VAS je daleko niži nakon LC. Prosečna dužina bolovanja iznosilaje 10.5 dana u LC grupi a 26.2 dana u OC grupi (p<0.05). Estetski rezultati nakon LC su evidentno bolji, dok finansijska komparacija navedenih metoda u našim uslovima nije zahvalna za procenu.

 

Ključne reči: laparoskopska holecistektomija, otvorena holecistektomija, komparacija