|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miroslav Stojanović
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu


 

NEPOSREDNI I UDALJENI EFEKTI OKLUZIJE PANKREASNOG

KANALA FIBRINSKIM LEPKOM

 

Miroslav Stojanović, Milan Jovanović, Goran Stanojević, Dragojlo Gmijović, Miroslav Jeremić, Miroslav Stojiljković Miomir Pešić, Milan Višnjić, Zoran Stanojković, Vojin Savić,

Vidosava Đorđević i Miloš Kostov

 

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

 

Rad predstavlja eksperimentalnu studiju čiji cilj je bio da utvrdi neposredne posledice okluzije pankreasnog kanala fibnnskim lepkom na parenhim pankreasa, i udaljene negativne efekte na egzoknnu i endokrinu pankreasnu sekreciju.

Eksperimentje izveden na psima koji su podeljeni u 2 grupe po 20 životinja: eksperimentalna grupa - životinje kod kojih je izvedena resekcija pankreasa sa formiranjem PJA uz protekciju anastomoze metodom okluzije pankreasnog kanala fibrinskim lepkom (Tissucol – Immuno AG); kontrolna grupa kod koje je u istim uslovima izvedena resekcija pankreasa i PJA, bez protekcije anastomoze. U postoperativnom toku životinje su praćene 5 meseci za koje vreme su bile podvrgnute kliničkom, biohemijskom, patohistološkom, histohemijskom, imunocitohemijskom i scanning elektronsko-mikroskopskom ispitivanju fibrinskog čepa uočena je od petog PO dana, a potpuno završena trinaestog PO dana. Statistička analiza biohemijskih parametara kao i patohistološka i scanning-elektronska ispitivanja, pokazala su znake lakših, subkliničkih formi edematoznog pankreatita, sa kratkotrainim povećanjem nivoa amilaza. Ispitivanja nakon 150 dana pokazala su očuvanu morfologiju i funkcionalni integntet egzokrinog i endokrinog pankreasa.

Autori zaključuju da primena fibrinskog lepka u prevenciji popuštanja pankreasno-jejunalne anastomoze predstavlja jednostavnu i efikasnu proceduru, bez negativnih efekata na egzokrinu i endoknnu funkciju i morfologiju pankreasa.

 

Ključne reči: pankreasni kanal, prevencija, pankreasna fistula, fibrinski lepak, neposredni i udaljeni efekti