|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miroslav Stojiljković
Hirurska klinika Kliničkog centra u Nišu
 

POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE I MORTALITET

OBOLELIH OD SINDROMA DIJABETESNOG STOPALA

 

Miroslav Stojiljković i Dragoslav Milenković
 

Hirurska klinika Kliničkog centra u Nišu i Dom zdravlja u Kruševcu

 

          Najčešće i najznačajnije postoperativne komplikacije koje su registrovane kod 31(31%) od ovih teških dijabetesnih bolesnika i invalida bile su: otežano zarastanje patrljka (8), opsežnije nekroze (3%) i infekcije (20%). Umrlo je 12 ispitanika što čini hospitalni mortalitet od 11,42% Ne prihvativši predložene amputacije umrla su dva bolesnika. Još dva bolesnikaje otišlo kući na zahtev rodbine, ili na lični zahtev, u krajnje teškom stanju (ante finem). Ukupni hospitalm mortalitet kod 105 ispitanika za ispitivani vremenski period bio je 15,23%.

 

            Ključne reči: postoperativne komplikacije, sindrom dijabetesnog stopala, mortalitet