|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Saša Živić
Dečja interna klinika Kliničkog centra u Nišu
 

INSULINSKA TERAPIJA DANAS

 

Saša Živić

 

Dečja interna klinika Kliničkog centra u Nišu

 

Podela insulina po dužini delovanja polako postaje deplasirana-neophodno je primamo govoriti o režimima insulinske terapije. Intenzivirana insulinska terapija po tipu multipnih dnevnih injekcija insulina postaje neporečivi standard. Napredak u "proteinskom inženjeringu" sa stvaranjem širokog opsega insulinskih analoga omogućuje da se ide u susret modemoj dijabetologiji i konceptu stroge individualizacije insulinske terapije. Iskustvo postaje obrazac u stvaranju dve postojeće formule insulinskih "kratkih" analoga: HUMALAGR sa zamenom mesta prolina i lizina na mestima 28 i 29, i NOVORAPIDR sa aspartičnom kiselinom na 28 mestu B lanca. Noviji dugodelujući analozi nastali su aminokiselinskim promenama sa glicinskom reziduom na poziciji A21 i dva ariginina dodata na pozicije B31 i B32 - insulin "glargin" -LANTUSR. Razvoj kratko i dugodelujućih analoga nametnuo je logičnu potrebu formulisanja i "novih" fiksnih insulinskih kombinacija. Nove kombinacije čine dve vrste aktuelnih insulina: brzodelujuči analozi tipa aspart ili listroinsulin i protaminom retardiranih preparata - neutralni protamin - listroinsulin. Načinjene su tri vrste kombinacija.

 

Ključne reči: kratkodelujući analozi, dugodelujući analozi, fiksne insulinske kombinacije sa analozima