|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Slaviša Đurđević
Institut za vazduhoplovnu medicinu VMA u Beogradu


 

ODRAZ FIZIKALNE TERAPIJE NA PROLAKTINEMIJU

DOJILJA SA HIPOGALAKCIJOM

 

Slaviša Đurđević

Institut za vazduhoplovnu medicinu VMA u Beogradu

 

Na 20 žena dojilja sa hipogalakcijom u 1. mesecu po partusu (pp) primenjena je fizikalna terapija: infraruž (IR) i galvanoferapija (GTh) dojki i transkraniocervikalna galvanizacija u seriji od 14 dana. Praćena je jutarna prolaktmemija na inicijalnom merenju 14. dana pp sa vrednostima XSD= 111,95+24,93 i na finalnom merenju 28. dana pp XSD=115,35+0,45 mmol/l u serumu.

 

Ključne reči: prolaktin, infraruž, galvanoterapija