|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 3, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Vukadin Ristić
Dom zdravlja u Bojniku

 

KOŠTANO-ZGLOBNI DEFORMITETI KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U OPŠTINI BOJNIK

 

Vukadin Ristić, Vukota Marković i Milomir Ljubić

 

Dom zdravlja u Bojniku

 

          Autori iznose rezultate ispitivanja pojave koštano-zglobnih deformiteta u populaciji učenika osnovnih škola Opštine Bojnik. Sistematskim pregledom su utvrđeni: deformiteti na kičmenom stubu u 5,06% slučajeva; deformiteti na gmdnom košu u 2,44%; na donjim ekstremitatima u 2,88%; na stopalima u 25,85% i kod 10 ili 0,87% učenika razni, drugi deformiteti.

Cilj rada je da utvrdimo realno stanje pojave koštano-zglobnih deformiteta kod školske dece i da na osnovu dobijenih rezultata preduzmemo mere primame prevencije i ranog tretmana.

Dobiveni rezultati kreću se, za pojedine deformitete u granicama literatumih podataka, a u nekim slučajevima smo dobili različite rezultate.

 

            Ključne reči: koštano-zglobni deformiteti, učestalost, školska deca